La promotora d’habitatges ha anat incorporant, en els seus 30 anys d’experiència, serveis i instal·lacions per millorar l’eficiència energètica de les seves construccions

SALAS sempre ha procurat donar resposta a les necessitats dels seus clients i, per aconseguir-ho, ha apostat per la gestió integral dels serveis que ofereix. En un present en què es viu una sòlida crisi energètica, vetllar per la sostenibilitat és una de les principals preocupacions de la promotora.

Aquesta preocupació, unida a l’enduriment progressiu de la normativa del codi tècnic, que incorpora cada vegada més exigències, permet que els habitatges de SALAS incorporin tots els avantatges de l’obra nova i aconsegueixin una major eficiència energètica. En determinats casos, SALAS inclou també altres característiques per anar un pas més enllà.

De fet, amb la vocació d’oferir un servei més integral com a gestora, SALAS ha creat la divisió SALAS GREEN POWER. Un gestor energètic que té la finalitat tant de produir energia renovable, com també de gestionar el consum dels clients perquè puguin fer-ne un ús més eficient i augmentin el seu estalvi. Al cap i a la fi, l’educació i la conscienciació a la ciutadania també formen part de la feina de SALAS.

Accions que marquen la diferència

Conscient que la crisi energètica és un problema de present i de futur, la promotora instal·la als seus habitatges mecanismes que, desconeguts per a gran part de la població, poden suposar una diferència, tant pel públic com pel medi ambient.

D’aquesta manera, incorporen un seguit d’instal·lacions, com plaques fotovoltaiques, sistemes d’aerotèrmia i preinstal·lacions de càrrega per a vehicles elèctrics, entre d’altres. A més, a través del disseny arquitectònic també s’afavoreix la creació d’espais més saludables. En són un exemple els aparcaments per bicicletes o la previsió d’espais per a la recollida selectiva de residus. També ho són la creació de zones exteriors sempre que la normativa municipal ho permet, la ventilació natural creuada en els habitatges que donen a dues façanes o la protecció solar per ràfecs o balcons per millorar la temperatura dels pisos.

Altres mesures, com els cronotermòstats, són més desconegudes pel gran públic. Amb aquests, els usuaris poden programar i regular la temperatura de l’habitatge. “Es pot indicar al cronotermòstat que a una hora concreta es vol més confort i que, quan la llar queda buida, baixi la temperatura. Amb això es pot aconseguir un estalvi, tranquil·lament, d’un 25-30% del consum”, explica Josep Bertran, responsable d’instal·lacions de SALAS.

Però aquesta no és l’única mesura que la promotora impulsa. Per exemple, Migdia 2.0, a Sabadell, disposarà d’una piscina comunitària d’aigua salada, la qual, com no posseeix cloro, evita l’evaporació d’àcid al medi ambient. Una instal·lació que tot i que presenta un cost de producció elevat, ofereix un manteniment als propietaris més econòmic que el d’una piscina tradicional i, a més de ser respectuosa amb el medi ambient, és més beneficiosa per la salut.

L’ús de materials reciclats en la construcció també és una de les pràctiques sostenibles que aplica SALAS. Així doncs, l’acer, l’alumini o les graves són alguns dels materials emprats que s’obtenen després d’un procés de reciclatge, afavorint així una reutilització dels materials, allargant la seva vida productiva i provocant un menor impacte en el medi ambient.

Aposta de present per a un futur millor

Tot i que les instal·lacions d’energies renovables i més sostenibles poden semblar costoses, recuperar la inversió inicial és qüestió de temps. Així ho explica Ángel Pérez, director de SALAS GREEN POWER: “els diners que el client estalvia cada mes compensen la inversió inicial feta. Per tant, l’amortització depèn del consum que fa el client. Actualment, tal com estan els preus del petroli, en tres anys es pot amortitzar. Comparativament amb el cost de l’energia tradicional, però, l’energia sostenible sempre esdevindrà més econòmica”.

Els beneficis que l’energia sostenible atorga als clients són notables. D’una banda, es respecta el medi ambient, d’altra, l’estalvi energètic es reflecteix a la factura dels usuaris, que pagaran menys pel seu consum. Perquè això es materialitzi, però, és necessari que la societat comprengui el valor afegit que suposen aquestes instal·lacions, assumint el cost que implica.

Des de la Fundació Nou Lloc, gestora d’habitatge de lloguer social, SALAS demostra que aquesta aposta és una realitat. En aquest cas, al tractar-se d’un únic propietari, la gestió és ràpida i senzilla. Coneixedors dels estalvis que suposa la instal·lació de sistemes d’alta eficiència energètica, les seves promocions més recents ja els incorporen i compten, per tant, amb qualificacions energètiques AA. És, sens dubte, una via que permet guanyar experiència de cara al futur, quan els sistemes s’incorporin amb més assiduïtat a altres promocions.

Gestors energètics: conscienciació i estalvi

La gestió energètica és la feina que executa SALAS GREEN POWER, el nou servei integrat dins de SALAS. “Com a gestora energètica es controla el que es produeix i consumeix i, a partir d’aquí, es compta amb sistemes per estalviar. L’objectiu és comú amb el propietari i/o l’inquilí: maximitzar l’eficiència energètica. En definitiva, vetllem perquè la producció sigui sostenible, de fonts verdes i el volum de consum sigui correcte”, explica Ángel Pérez. Per aconseguir-ho, utilitzen domòtica, dades que provenen dels comptadors, alertes i altres controls distribuïts. Aquests sistemes ja funcionen a Marinada (Sitges), gestionada per Fundació Nou Lloc.

La gestora també pretén educar i conscienciar als clients perquè realitzin un consum eficient. En aquesta línia, expliquen als usuaris el funcionament dels sistemes instal·lats i envien informació, documentació i vídeos als mateixos. Perquè, com especifica Josep Bertran, “no només són importants les mesures d’eficiència energètica que s’apliquen als edificis, la conscienciació de la societat també ho és”.

En aquest sentit, per Roberto Plumed, arquitecte responsable de projectes de SALAS, el gran repte és que la societat s’impliqui. “És molt important la demanda de l’usuari, l’autoregulació és el primer pas per reduir el consum. Accions que el públic no acostuma a fer, com apujar i abaixar les persianes perquè entri llum i calor per tal d’escalfar l’habitatge, poden millorar l’estalvi considerablement. Al final, per estalviar ens hem d’esforçar tots”, argumenta.

No és tendència, és necessitat

La guerra d’Ucraïna, la dependència dels combustibles fòssils i l’augment dels preus, deixen patent, per SALAS, que l’aposta per les energies sostenibles no és una moda. “En el fons és una necessitat per reduir el consum i poder viure en el planeta tots junts, perquè, sinó, no podrem satisfer les necessitats energètiques de la població. Gran part de la societat no ho percep així, però és una necessitat que tindrem per subsistir”, apunta Roberto Plumed.

La sostenibilitat i les energies renovables han vingut per quedar-s’hi. L’aposta des de SALAS és ferma, incorporant dins de la seva estructura una nova divisió de serveis. Perquè comprometre’s amb la societat i incorporar internament tots aquells serveis que esdevinguin necessaris pels seus clients, forma part de l’ADN SALAS.

Descobreix més sobre SALAS Green Power