POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

SALAS PLUSHABIT, S.L. posa a la seva disposició la informació addicional concernent al tractament de les seves dades personals, tal com estableix la normativa en la matèria: REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. En aquest sentit i alineat amb la política de privacitat de SALAS PLUSHABIT, S.L. basada en el model d’informació per capes o nivells, a continuació, vam mostrar la informació addicional (segon nivell) on es presenta amb detall la informació relativa al tractament de dades que ha de conèixer.

Dades del Responsable:

SALAS PLUSHABIT, S.L. , amb domicili en Rambla, núm. 221 Sabadell Telèfon: 937457300. Correu electrònic: info@salas.plus

AMB QUINA FINALITAT TRÀFIC SALAS PLUSHABIT, S.L. LES SEVES DADES PERSONALS?

En SALAS PLUSHABIT, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb els seus serveis d’acord amb les següents finalitats:

  1. Gestionar la seva sol·licitud de contacte.
  2. Gestionar i informar sobre les nostres promocions immobiliàries, productes i serveis associats, així com de tercers col·laboradors.
  3. En el cas que es posin en contacte per a oferir llocs de treball, poder gestionar la seva sol·licitud de vacant, mantenir-li informat sobre el procés de selecció de personal i notificar-li sobre futures ofertes d’ocupació que es produeixin en la nostra organització.
  4. Mantenir la base de dades de contactes.
  5. Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i recomanacions dels clients que poden derivar en la prestació de serveis i treballs vinculats per a solucionar-los.
  6. Així mateix, si ho autoritza podrem remetre-li nostra Newsletter amb informació sobre promocions immobiliàries.
  7. En alguns casos podran emportar-se labors de segmentació. Podran realitzar-se la segmentació o elaboració de perfils amb la finalitat de dirigir la publicitat a remetre. No es prenen decisions automatitzades sobre la base dels perfils. En cap cas la segmentació o elaboració de perfils que realitzarà SALAS PLUSHABIT, S.L. tindrà efectes jurídics o significatius en l’interessat.

PER QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Concretament respecte a l’enviament de la Newsletter es conservaran les dades personals mentre es mantingui la subscripció a la mateixa i no se sol·liciti la supressió per l’interessat.

Així mateix, SALAS PLUSHABIT, S.L. duu a terme periòdicament una anàlisi dels períodes de conservació de les dades, eliminant les dades d’ofici per considerar que la informació hagi quedat obsoleta o desactualizada.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades es basa en el consentiment atorgat en completar qualsevol dels formularis que disposa SALAS PLUSHABIT, S.L. dels seus serveis.

Sense que en cap cas la retirada del consentiment per a rebre la Newsletter condicioni el manteniment del consentiment de la relació dels serveis i viceversa.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

No es preveuen cessions de les dades a tercers, excepte els quals estableixi la normativa com a obligatoris.

Això no serà obstacle perquè determinades empreses prestadores de serveis, en aquest cas ja com a encarregades del tractament hagin d’accedir a les dades amb l’únic objecte de prestar el servei contractat, seguint les instruccions de l’Empresa i sense que puguin destinar-los per a cap altra finalitat. Tots els proveïdors subscriuen compromisos de confidencialitat en l’ús de la informació a la qual accedeixen pel seu servei de conformitat amb la normativa vigent.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona té el dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Així com el dret a retirar el consentiment en qualsevol de les seves finalitats. Per a això pot dirigir una carta a SALAS PLUSHABIT, S.L. ,en: Rambla, núm. 221 Sabadell Telèfon: 937457300. Correu electrònic: info@salas.plus indicant l’exercici que desitja exercir. Haurà d’acreditar-se la identitat del sol·licitant acompanyant fotocòpia del DNI.

Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), si considera que s’ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals.

En el cas que se sol·liciti la limitació del tractament de les seves dades únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions i en els casos d’oposició deixaran de tractar-se les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

SALAS PLUSHABIT, S.L. ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

SALAS PLUSHABIT, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

VALOREM LA SEVA COL·LABORACIÓ

A SALAS PLUSHABIT, S.L. procurem controlar, dins de les nostres possibilitats, l’ús correcte de les dades personals dels quals som responsables per part de tercers als qui els hi hàgim hagut de facilitar. Per tal motiu li sol·licitem que, en cas que tingui coneixement o sospita que qualsevol dels nostres proveïdors, abans indicats, està fent un ús indegut de la seva informació personal, ens el notifiqui sense dilació per a poder adoptar les accions pertinents que procedeixi dur a terme.

Així mateix, per a garantir que les dades que tenim són correctes i es troben actualitzats, li preguem que, si es produeix alguna modificació en les seves dades, o si, per qualsevol motiu, detecta que tenim alguna dada seva incorrecta, ens el comuniqui al més aviat possible per a procedir a l’oportuna esmena.