IMPULSEM L’HABITATGE ASSEQUIBLE

Des de SALAS impulsem l’habitatge assequible perquè com a actors implicats  en el sector de l’habitatge veiem necessari posar al mercat habitatges a un preu que en permeti l’accés al gruix de la classe mitjana, cobrint així una demanda social existent.

En aquest sentit, disposem d’una àrea de Promoció Social des d’on treballem per impulsar entitats sense ànim de lucre que tenen com a missió la promoció, desenvolupament i gestió d’habitatges assequibles, tant de venda com de lloguer.

Aquestes entitats sense ànim de lucre són:

Promou habitatges assequibles

Promou habitatges en règim cooperatiu a Catalunya.

Promou habitatges en règim cooperatiu a Balears.

SERVEIS I GESTIÓ INTEGRAL

Com a experts en gestió immobiliària oferim a aquestes cooperatives i fundacions sense ànim de lucre els serveis següents:

  • Gestió integral de la promoció (estudis de mercat previs, disseny del projecte, licitacions, comercialització, direcció de l’obra, entrega, etc.)
  • Gestió del lloguer (gestió d’altes i baixes, contractacions, cobraments i pagaments, etc.)

COM HO FEM?

Des de l’àrea de Promoció Social treballem conjuntament amb l’administració pública i les entitats sense ànim de lucre per impulsar habitatge assequible a través de diferents models.

PROMOCIONS AMB HPO EN COMERCIALITZACIÓ