QUALITAT, EL NOSTRE COMPROMÍS

Per a transmetre els valors de sales i aconseguir els objectius de la companyia, liderem i impulsem l’execució de les següents accions:

  • Potenciem i dotem de mitjans l’Àrea de Qualitat per assolir els objectius establerts.
  • Establim, implantem, mantenim i millorem un Sistema de Gestió de la Qualitat efectiu i eficaç.
  • Avaluem els resultats d’aquest Sistema per determinar la conformitat de tot allò realitzat amb els requeriments contractuals i normatius establerts; i impulsem les correccions del Sistema en cas necessari.
  • Ens assegurem que l’equip humà conegui i participi dels Objectius i la Política de l’ Empresa a través de la informació del personal a tots els nivells.
  • Ser conscients i respectuosos amb el medi ambient: és fonamental que totes les activitats desenvolupades es facin provocant la mínima alteració del nostre medi, aplicant criteris de sostenibilitat i ecoeficència.
  • Creem mecanismes i espais que facilitin la innovació, tant a nivell de producte i servei com a nivell de procediments.
  • Impulsem la promoció d’habitatge assequible com a contribució a una demanda social existent.
  • Vetllem pel compliment de la legislació vigent relativa a la prevenció de riscos laborals per garantir la seguretat i salut dels nostres empleats, promovent i garantint també la seguretat a les obres.

Segell ISO 9001 – 2015

El Sistema de Gestió de la Qualitat de SALAS està basat en els requeriments de la norma UNE-EN-ISO 9001: 2015. La Política de Qualitat serà revisada per a la seva contínua adequació i comunicada al personal de SALAS.

Segell ISO 9001 – 2015

El Sistema de Gestió de la Qualitat de SALAS està basat en els requeriments de la norma UNE-EN-ISO 9001: 2015. La Política de Qualitat serà revisada per a la seva contínua adequació i comunicada al personal de SALAS.