AVIS LEGAL

1.- Informació legal i acceptació

Per a complir amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSI) es regula l’ús del servei del Website a http: https://www.salas.plus/ que SALAS PLUSHABIT, S.L. posa a la disposició dels usuaris que accedeixin.

La utilització del Website atribueix la condició d’usuari d’aquesta i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Website té una durada limitada al moment en el qual l’usuari es troba connectat al Website o a algun dels serveis que a través d’aquest es facilitin, havent de llegir atentament el present Avís Legal.

2.- Identificació del propietari del Website

El titular del Website és SALAS PLUSHABIT, S.L. amb C.I.F.: B-66651183. Adreça postal: Rambla, núm. 221 Sabadell. Telèfon: 937457300. Correu electrònic: comercial@salas.plus

3.- Objecte i condicions generals de l’ús del Website

Aquestes condicions generals regulen l’ús dels serveis del portal: https://www.salas.plus/ que SALAS PLUSHABIT, S.L. (d’ara endavant, SALAS) posa a la disposició dels usuaris d’internet. Per la mera utilització del Portal, l’usuari expressa la plena acceptació, sense reserves d’aquestes, les quals podran ser modificades en qualsevol moment.

SALAS es reserva la facultat d’efectuar en qualsevol moment, i sense previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Website.

El Website permet a les persones interessades accedir i realitzar en línia a través d’internet la cerca d’informació sobre els immobles que promociona SALAS.

4.- Exclusió de responsabilitat

1.- Informació:
SALAS adverteix que la informació continguda en el Website pot ser incompleta, contenir errors o estar desfasada. Per aquesta raó, no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat i precisió de les dades, dins dels límits establerts per la Llei, sent els continguts del Website de caràcter general, de manera que aquesta informació per si sola resulta insuficient per a la presa de decisions de caràcter personal o empresarial per part de l’usuari.

En conseqüència, SALAS no es responsabilitzarà de les decisions preses a partir de la informació disponible al web, ni dels perjudicis que es poguessin derivar en l’usuari o terceres persones respecte a actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda per aquest mitjà. Per aquesta raó, abans de prendre alguna acció derivada del seu contingut, s’haurà de verificar la informació obtinguda en la web mitjançant les oficines Comercials i els registres públics corresponents.

Així mateix, la informació quedarà sotmesa a possibles canvis sense previ avís, respecte el seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

4.2.- Qualitat del servei:SALAS no es responsabilitza dels possibles danys per errors de seguretat que es puguin produir en els equips informàtics dels usuaris o de terceres persones durant la prestació del servei degut a virus informàtics o qualsevol altre element informàtic nociu, ni de l’incorrecte funcionament del navegador Web o per l’ús de versions no actualitzades.4.3.- Funcionament i disponibilitat del servei:SALAS no garanteix la disponibilitat i continuïtat del Portal, serveis i continguts perquè l’accés requereix dels serveis i subministraments de tercers, inclosa la connexió mitjançant les xarxes de telecomunicacions. En aquest sentit, no és responsable pels danys o perjudicis per la falta de disponibilitat del servei o accés a la pàgina web del portal.

5.- Protecció de dades personals i Cookies

El tractament o emmagatzematge de dades personals, així com l’ús de Cookies es farà de conformitat amb la Política de Privacitat i Política de Cookies publicada a: https://www.salas.plus/

6.- Fur i jurisdicció

Les relacions establertes entre SALAS i l’usuari es regiran per la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur, SALAS i l’usuari amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Sabadell (Barcelona).