AEROTÈRMIA: CLIMATITZACIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE

Consumir energia de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient, incrementant, a més, l’estalvi econòmic dels nostres clients és possible.

En aquesta publicació us expliquem què és l’aerotèrmia, com funciona i quins avantatges té.

Què és l’aerotèrmia

L’aerotèrmia és un sistema de climatització que, a més de generar aire fred i calent, produeix aigua calenta sanitària (ACS). Això és possible gràcies a la seva bomba de calor, la qual funciona amb un cicle de gas refrigerant per a la climatització i per a la producció d’ACS. Aquest cicle comprimeix i expandeix el gas refrigerant per aconseguir la temperatura desitjada pels residents.

Avantatges de l’aerotèrmia

  • SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA: L’aerotèrmia és un sistema d’eficiència energètica que produeix climatització i aigua calenta sanitària de manera sostenible. Reforçada amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques o altres sistemes de producció d’electricitat, l’aerotèrmia esdevé un dels sistemes més eficients que es poden trobar en el mercat.
  • ESTALVI: A l’estalvi energètic generat per l’aerotèrmia s’hi suma l’estalvi econòmic que aquesta garanteix. Com a exemple, els inquilins de Marinada, una de les nostres promocions de lloguer a Sitges, l’agost de 2022 han pagat, tenint l’aire condicionat engegat, uns 50-60 euros. El cost, però, depèn de diversos factors, com les dimensions de l’habitatge i la temperatura que decideixi l’usuari. En aquest sentit, és també destacable el fet que l’aerotèrmia té un cost de manteniment baix.
  • SEGURETAT: A més de l’estalvi econòmic i energètic, l’aerotèrmia constitueix un sistema segur donat que no utilitza gas natural per al seu funcionament.

Aerotèrmia i cronotermostats: la clau per a estalviar fins a un 20%

Un cronotermostat és un termòstat programable que permet indicar a quina temperatura es vol tenir la llar en cada moment del dia, segons les preferències de cada persona. Així, els nostres cronotermostats es poden programar perquè, per exemple, quan els propietaris no hi són a casa i marxin a treballar, disminueixi la temperatura, afavorint l’estalvi energètic i econòmic. De la mateixa manera, es pot programar el cronotermostat indicant a quina hora es vol que s’apugi la temperatura per, en arribar a l’habitatge, tenir un ambient confortable.

Sens dubte, els cronotermostats suposen un avenç que permet no haver d’estar pendent de l’aparell a cada moment. Gràcies a aquesta combinació dels nostres cronotermostats i els sistemes d’aerotèrmia que incorporem, junt amb els nostres aïllaments tèrmics, es pot arribar a estalviar entre un 15 i 20%.

L’aerotèrmia: una aposta a les promocions de SALAS

A SALAS apostem per l’eficiència i la sostenibilitat dels nostres habitatges instal·lant sistemes d’aerotèrmia a les nostres promocions, oferint als nostres clients una climatització i aigua calenta sanitària sostenible i respectuosa amb el medi ambient i incrementant, a més, l’estalvi econòmic i la seva seguretat.