Habitatges sostenibles: promovem dos edificis a Sitges amb qualificació AA

Aquest cap de setmana s’ha celebrat el Dia del Medi Ambient i des de SALAS creiem que tothom tenim alguna cosa a aportar per protegir, mantenir i millorar el nostre entorn. Per això us volem presentar dos dels projectes que, actualment, estem desenvolupant a Sitges i que han obtingut doble qualificació A: Marinada i Terral.

Amb noms de vent relacionats amb el mar, molt lligats a la tradició marinera de Sitges, aquests dos edificis sostenibles estan promoguts per la Fundació SALAS i gestionats per la Fundació Nou Lloc, amb l’objectiu de col·locar al mercat habitatges assequibles. En aquest cas, ambdues promocions són en règim de lloguer i s’acabaran de construir a finals de 2022. Un cop finalitzats, s’obrirà el procés d’adjudicació dels lloguers.

Habitatges sostenibles: una aposta pel Medi Ambient

La certificació energètica AA demostra que tant Marinada com Terral són dos edificis sostenibles, on es té en compte no només una correcta gestió dels recursos naturals, sinó també l’elecció dels materials, els processos de construcció i l’entorn.

Això s’ha aconseguit amb un estudi previ que incorpora criteris bioclimàtics (com poden ser la orientació de l’edifici o factors climatològics externs) determinant així el sistema energètic més eficient per a aquests edificis en concret. Finalment, es va determinar que, en termes d’estalvi d’energia, el més adient era la col·locació de plaques solars fotovoltaiques i un sistema d’aigua calenta sanitària i de clima centralitzats.

A més, per l’execució de l’obra, s’utilitzaran productes reciclats i altres materials amb certificacions en l’àmbit de la sostenibilitat. També es preveu un espai comunitari per la recollida selectiva de residus i la instal·lació de recàrrega de vehicles elèctrics a l’aparcament.

Aprofitament dels recursos naturals

El disseny de l’edifici i de les tipologies és un element clau a l’hora d’aprofitar els recursos naturals i millorar l’eficiència. En aquest sentit, a Marinada i Terral s’ha fet un minuciós estudi de les distribucions, aconseguint una ventilació creuada en els pisos que donen a dues façanes per permetre una major regeneració de l’aire. A més, s’han col·locat mecanismes de microventilació a les finestres que permeten una entrada d’aire. D’aquesta manera, s’afavoreix una millor salubritat i confort.

Per la seva part, el projecte arquitectònic també té en compte la distribució dels habitatges per aprofitar al màxim les hores solars, col·locant les estances principals dels pisos on més llum natural reben durant el dia. A més, per protegir els habitatges que tenen més llum directa (els d’orientació sud-oest), s’instal·laran voladius o balcons i altres elements de control solar com persianes o porticons.

Els acabats de Marinada i Terral també ajuden a cuidar el Medi Ambient. Concretament comptaran amb aixetes amb airejadors per reduir el cabal d’aigua sense perdre pressió i inodors amb sistemes de doble descàrrega, que redueixen el consum. A més, els edificis compten amb un sistema per recollir i aprofitar les aigües pluvials.