La qualitat, el nostre compromís

A SALAS dediquem la nostra activitat empresarial AL DISSENY,  LA CONSTRUCCIÓ I LA GESTIÓ INTEGRAL DE PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES.

La nostra visió és la de ser el referent en la gestió de l’accés a l’habitatge i la nostra missió és desenvolupar promocions immobiliàries en totes les seves tipologies i fórmules, generant valor als nostres grups d’interès.

La Direcció considera com a valors estratègics de la seva gestió els següents:

 • Servei al client
 • Qualitat
 • Professionalitat
 • Honestedat
 • Sostenibilitat
 • Innovació
 • Compromís social

Per assolir aquests objectius, és política de la Direcció liderar i impulsar l’execució de les següents accions:

 • Potenciar i dotar de mitjans al Departament de Gestió de la Qualitat per assolir els objectius establerts.
 • Establir, implantar, mantenir i millorar un Sistema de Gestió de la Qualitat efectiu i eficaç.
 • Avaluar els resultats d’aquest Sistema per determinar la conformitat de tot allò realitzat amb els requeriments contractuals i normatius establerts; i impulsar les correccions del Sistema en cas necessari.
 • Assegurar-se que l’equip humà de SALAS conegui i participi dels Objectius i la Política de l’Empresa a través de la informació del personal a tots els nivells.
 • Ser conscients i respectuosos amb el medi ambient: és fonamental que totes les activitats desenvolupades es facin provocant la mínima alteració del nostre medi, aplicant criteris de sostenibilitat i ecoeficàcia.
 • Crear mecanismes i espais que facilitin la innovació, tant pel que fa a producte i servei com pel que fa a procediments.
 • Ser conscients de la diversitat funcional de les persones i incorporar criteris d’accessibilitat als productes i serveis que oferim.
 • Vetllar pel compliment de la legislació vigent relativa a la prevenció de riscos laborals per garantir la seguretat i salut dels nostres empleats, fomentant també la seguretat a les obres.

Certificat ISO 9001 – 2015

El Sistema de Gestió de la Qualitat de SALAS està basat en els requeriments de la norma UNE-EN-ISO 9001: 2015. La Política de Qualitat serà revisada per a la seva contínua adequació i comunicada al personal de SALAS.

Segell ISO 9001 – 2015

El Sistema de Gestió de la Qualitat de SALAS està basat en els requeriments de la norma UNE-EN-ISO 9001: 2015. La Política de Qualitat serà revisada per a la seva contínua adequació i comunicada al personal de SALAS.