NOTA LEGAL

Política de protecció de dades personals de SALAS PLUSHABIT, S.L.

De conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals  (LOPDGDD), i en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, SALAS PLUSHABIT, S.L. l’informa de l’existència d’un fitxer de la seva titularitat en el qual s’inclouran les dades que vostè ens faciliti, necessàries per mantenir-li informat sobre les nostres promocions immobiliàries o per proporcionar-li els productes i serveis que ens sol·liciti i, en el supòsit que es posi en contacte amb nosaltres per ofertes de treball, per tal de poder gestionar la seva sol·licitud i notificar-li sobre futurs processos de selecció que s’ajustin al seu perfil professional.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

SALAS PLUSHABIT, S.L. C.I.F.: B-66651183 Adreça postal: Rambla, núm. 221 Sabadell Telèfon: 937457300. Correu electrònic: info@salas.plus

Per a què utilitzem les seves dades personals?

A SALAS PLUSHABIT tractem les seves dades personals per:

  • Gestionar i informar sobre les nostres promocions immobiliàries, els productes i serveis que ens sol·licita i/o els contractes que té subscrits amb SALAS PLUSHABIT o amb les societats a les que SALAS PLUSHABIT presta serveis.
  • Mantenir la base de dades de contactes
  • En el supòsit d’enviament del currículum mitjançant la bústia de la web de SALAS PLUSHABIT, el candidat autoritza a SALAS PLUSHABIT per incorporar les seves dades personals a la nostra base de dades per futurs processos de selecció de personal i notificar-li en el supòsit que es produeixi alguna vacant en la nostra organització que es pugui adequar al seu perfil professional. El tractament de les dades es farà d’acord amb el que està previst a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

L’informem que SALAS PLUSHABIT no realitzarà tractament de les seves dades personals per a altres finalitats no relacionades amb la gestió dels productes i serveis, dels seus contractes o de la gestió del currículum enviat, sense la seva expressa autorització.

Per què utilitzem les seves dades personals?

Quan ens envia les seves dades a través del formulari de contacte i ens dóna el seu consentiment, l’utilitzem per gestionar les seves sol·licituds, consultes, per oferir-li productes i serveis de l’activitat de SALAS PLUSHABIT, i contactem amb vostè per donar-li resposta a qualsevol informació sol·licitada.

Així mateix, en el supòsit que ens faciliti el seu currículum, per tal de tenir-lo present per futurs processos de selecció i en base al consentiment atorgat per a incloure-ho a la nostra base de dades de candidats.

En compliment d’un contracte per gestionar la prestació de serveis que sol·liciti o contracti amb SALAS PLUSHABIT, aquesta ha de complir també amb les obligacions legals imposades per la normativa vigent, així com per la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme i amb la normativa en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals de caràcter personal vigent.

Per interès legítim de SALAS PLUSHABIT, perquè des de SALAS PLUSHABIT puguem atendre millor les seves expectatives i incrementar el seu grau de satisfacció com a client, desenvolupant i millorant la qualitat dels productes i serveis que prestem, així com per realitzar estadístiques i estudis de mercat que puguin resultar d’interès. Per a aquest fi SALAS PLUSHABIT podrà utilitzar les dades que ens facilita de forma totalment anònima.

Durant quant temps conservarà SALAS PLUSHABIT les seves dades?

Conservarem les seves dades personals, si s’escau, durant la vigència de la relació contractual o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les sol·licituds d’operacions que no s’arribin a signar, així com les dades personals del currículum del candidat, sempre que no siguin actualitzades pel candidat, seran conservades durant un període màxim de 12 mesos.

Una vegada finalitzat el termini, a SALAS PLUSHABIT mantindrem les seves dades personals bloquejades durant els terminis legals establerts en les lleis fiscals, el codi civil i la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, entre altres. Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem les seves dades.

A qui comunicarem les seves dades?

SALAS PLUSHABIT no cedirà les seves dades personals a tercers, excepte per obligació legal, o quan vostè ens doni el seu consentiment. No obstant això, les seves dades podran ser transferides al personal autoritzat de SALAS PLUSHABIT o als representants que actuïn en nom de SALAS PLUSHABIT per finalitats administratives internes, que estaran subjectes a la normativa de protecció de dades, organismes o autoritats competents quan existeixi l’obligació legal de fer-ho, així com a les societats a les que SALAS PLUSHABIT presti serveis sempre que tinguin vinculació directa amb la finalitat del tractament.

Per poder prestar un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb vostè, SALAS PLUSHABIT contracta amb altres empreses la realització de determinades prestacions de serveis. En aquest sentit, SALAS PLUSHABIT contracta serveis d’assessorament legal i fiscal a l’assessoria ADDVANTE ECONOMISTES I ADVOCATS, S.L.P, qui tracta determinades dades per compte de SALAS PLUSHABIT, que hauran d’accedir a les dades personals de tercers amb l’únic interès de prestar el servei contractat i sense que puguin destinar-los a cap altra finalitat.

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals? 

SALAS PLUSHABIT, l’informa que, en qualsevol moment, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les seves dades, de forma gratuïta, sense que això afecti a la licitud del tractament, enviant la seva sol·licitud a l’adreça de correu electrònic a info@salas.plus o a SALAS PLUSHABIT, S.L. Rambla, núm. 221 – 08202 SABADELL (Barcelona), acompanyant a la sol·licitud una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

A SALAS PLUSHABIT procurem controlar l’ús correcte de les dades personals de les quals som responsables per part de tercers als qui els hi hàgim hagut de facilitar. Per aquest motiu, li sol·licitem que, en cas que tingui coneixement o sospiti que qualsevol dels nostres proveïdors abans indicats, pugui estar fent un ús indegut de la seva informació personal, ens ho comuniqui per tal d’adoptar les accions que s’hagin d’exercitar.

Per garantir que les dades que tenim són correctes i estan actualitzades, li preguem que, si procedeix alguna modificació en les seves dades o si per qualsevol motiu detecta que tenim alguna dada incorrecta, ens ho comuniqui a la major brevetat per procedir a la seva esmena.

Responsabilitat dels continguts d’aquest lloc web 

SALAS PLUSHABIT, S.L. adverteix que la informació que hi ha en aquesta pàgina web pot ser incompleta, pot tenir errors o pot estar desfasada, per aquesta raó no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat i precisió de les dades, dins dels límits establerts per la llei. Per tant, abans de prendre alguna acció derivada del seu contingut, s’haurà de verificar la informació obtinguda en aquesta pàgina a través de les oficines de la companyia i els registres públics corresponents.

SALAS PLUSHABIT, S.L. rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web i, per tant, no elaborada per SALAS PLUSHABIT, S.L. o no publicada per la mateixa. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda a les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb la pàgina web de SALAS PLUSHABIT, S.L.

La reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació que hi ha en aquesta pàgina web i que s’utilitzi sense l’autorització de SALAS PLUSHABIT, S.L. és una infracció que castiga la legislació vigent.

SALAS PLUSHABIT, S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet de visitar la web o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

En cas de controvèrsia que pogués derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les condicions generals, sotmeses a la jurisdicció i legislació espanyola, SALAS PLUSHABIT, S.L. i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa, als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).

Política de cookies

En compliment amb les obligacions previstes a l’apartat segon de l’article 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, després de la seva modificació per l’apartat 5 de la Disposició Final Segona de la Llei 9/2014, de 9 de maig General de Telecomunicacions, SALAS PLUSHABIT, S.L. li comunica que utilitza COOKIES en la forma que a continuació es detalla.

Les pàgines web de SALAS PLUSHABIT, S.L. (*.salas.plus, *.salasserveis.com, *.accessibilitat.org), d’ara endavant, utilitzen cookies, tant pròpies com de tercers de: a) sessió, per recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a aquestes pàgines i b) persistents, per recordar opcions de navegació de l’usuari. Així mateix, s’utilitzen les aplicacions Google Analytics, Google Search Console, Webmaster Tools, Google Adwords i similars per recollir dades i monitoritzar el comportament dels usuaris a la web.

La finalitat d’aquestes cookies són: i) tècniques, que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web o plataforma i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials; ii) de personalització, que permeten recordar l’idioma, principalment; i iii) d’anàlisi, que permeten el seguiment i anàlisi del comportament ANÒNIM dels usuaris (la informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei).

SALAS PLUSHABIT, S.L. l’informa que els seus llocs web utilitzen el sistema d’estadístiques Google Analytics, el sistema per compartir continguts d’AddThis, el visualitzador de vídeos de YouTube, el visualitzador de vídeos de Vimeo i el visualitzador de presentacions de Issuu.

En fer ús dels llocs web de SALAS PLUSHABIT, S.L. declara acceptar aquesta política de cookies.

SALAS PLUSHABIT, S.L.
B-66651183
Rambla 221 (08202) Sabadell – Barcelona
Tel.: 93 745 73 00 – Correu electrònic: info@salas.plus