Iniciem la comercialització d’Edifici Àgora: 130 pisos d’HPO a La Sínia, Martorell

Avui, dilluns 14 de juny de 2021, iniciem la comercialització d’Edifici Àgora: 130 habitatges amb protecció oficial ubicades al barri de nou desenvolupament de La Sínia a Martorell. Aquesta promoció està promoguda per Fundació SALAS, amb el recolzament de l’Ajuntament de Martorell.

Aquest passat dissabte es va procedir a la realització del sorteig per part de l’Ajuntament de Martorell, que va determinar l’ordre d’adjudicació dels habitatges. El resultat va determinar que el número de tall a partir del qual començaria l’adjudicació dels habitatges, seria el 460. En el cas dels habitatges adaptats, el número de tall va ser el 500.

En el video que acompanya aquesta notícia podeu veure la realització del sorteig i, si ho desitgen, descarregar el llistat amb l’ordre d’adjudicació que va determinar el sorteig, poden fer-ho a continuació.

Descarrega el llistat d’ordre d’adjudicació

Cap recordar que, al tractar-se d’una promoció impulsada des de l’Ajuntament de Martorell, es prioritza l’adjudicació al llistat elaborat pel mateix amb veïns del municipi inscrits com a demandants d’habitatges amb protecció oficial. Si al finalitzar l’adjudicació de pisos als integrants d’aquest llistat quedessin pisos disponibles, s’obriria l’adjudicació a interessats d’altres municipis, sempre i quan figurin com a demandants d’habitatge amb protecció oficial i s’inscriguin al formulari del nostre web.

Pot consultar tota la informació aquí: www.salas.plus/agora